Naujienos 
 
 
 
2008-06-20 14:12:46
 

Šiandien posėdžiavęs Valstybinių brandos egzaminų (VBE) vertinimo komitetas apsvarstė 8 mokomųjų dalykų valstybinių brandos egzaminų rezultatus.

Vadovaudamasis VBE vertinimo komiteto nustatyta taškų išlaikymo riba, Nacionalinis egzaminų centras kandidatams priskirs įvertinimus balais nuo 1 iki 100.  Šiandien planuojama skelbti ir vertinimo instrukcijas.

Skelbiami lietuvių valstybinės kalbos, matematikos, biologijos, chemijos, informacinių technologijų, rusų, prancūzų ir vokiečių užsienio kalbų rezultatai. Mokyklas jie turėtų pasiekti iki 16 valandos. Lietuvių gimtosios kalbos valstybinio brandos egzamino rezultatai, kaip ir planuota, bus skelbiami birželio 25 d. Šią rezultatų skelbimo datą  patvirtino Švietimo ir mokslo ministras.

Šiemet lietuvių valstybinės kalbos brandos egzaminą laikė 2295 kandidatai. Nustatyta minimali išlaikymo riba yra 34 taškai, tad egzaminą išlaikė – 89,7 procentai kandidatų. Pernai šį egzaminą išlaikė 93,8 procentai. 

Matematikos VBE laikė 13 675 kandidatai. Minimali šių metų VBE išlaikymo riba – 13 taškų. VBE  išlaikė 90,2  procentai kandidatų. Pernai išlaikiusiųjų buvo 82,3 procentai.

Biologijos VBE laikė 3776 kandidatai. Išlaikymo riba – 32 taškai. Šį egzaminą išlaikė 95,4 proc.,  tuo tarpu pernai – 92,6 procentai.

Chemijos valstybinį brandos egzaminą laikė 2093 kandidatai. Minimali egzamino išlaikymo riba yra 23 taškai. Šiais metais egzaminą išlaikė 98,5 procentai, pernai – 98,6 procentai kandidatų.

Informacinių technologijų VBE atėjo laikyti 832 kandidatai. Nustatyta minimali išlaikymo riba šiam egzaminui yra 15 taškų. Šiemet IT egzaminą išlaikė 88,5 procentai, pernai – 88,8 proc. jį laikiusių kandidatų.

Rusų užsienio kalbos VBE šiemet rinkosi 1959 kandidatai. Minimali išlaikyta riba  - 30 taškų. Šiais metais egzaminą išlaikė 96,5 proc; pernai – 95,5 proc. kandidatų.

Vokiečių kalbos VBE laikė 908 kandidatai. Nustatyta minimali taškų suma yra 25. Šiais metais šį egzaminą įveikė net 97,9 procentai kandidatų, pernai –  94,3 procentai.

Šiemet prancūzų kalbos valstybinį brandos egzaminą rinkosi 231 kandidatas. Nustatyta egzamino išlaikymo riba yra 27 taškai. Šį brandos egzaminą išlaikė visi jį laikę kandidatai. Pernai – 96,3 proc. kandidatų.

Primename, kad pagal galiojančią tvarką kandidatai rezultatus gali sužinoti mokyklose.

Rezultatus mokiniai gali sužinoti ir pasinaudodami papildoma galimybe- siųsdami sms žinutę. Ši paslauga yra mokama, užklausos kaina – 1 Lt.

 
 
 
2008-06-20 11:27:02
 

Šiandien, birželio 20 d., Vertinimo komitetas svarstys lietuvių valstybinės kalbos, informacinių technologijų, biologijos, matematikos, chemijos, rusų kalbos, vokiečių kalbos, prancūzų kalbos valstybinių brandos egzaminų rezultatus, kurie planuojami skelbti duomenų perdavimo sistemoje KELTAS šiandien 14–16 val.

Paskelbus rezultatus duomenų perdavimo sistemoje KELTAS, NEC tinklalapyje bus skelbiamos minėtų dalykų vertinimo instrukcijos.

 
 
 
2008-06-09 19:01:54
 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) tikslas – įvertinti mokinio pagrindinio ugdymo pasiekimus ir jų atitikimą Bendrųjų programų reikalavimams. Pasiekimų patikrinime gali dalyvauti visi pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai.

Kaip ir pernai, mokiniams organizuojamas šių dalykų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas:

  • lietuvių gimtosios kalbos (žodžiu ir raštu);
  • lietuvių valstybinės kalbos (žodžiu ir raštu);
  • baltarusių kalbos (žodžiu ir raštu);
  • lenkų kalbos (žodžiu ir raštu);
  • rusų kalbos (žodžiu ir raštu);
  • vokiečių kalbos (žodžiu ir raštu);
  • matematikos.

Pirmasis PUPP, kurio metu mokiniai turės galimybę raštu pasitikrinti savo lietuvių gimtosios ir lietuvių valstybinės kalbos pasiekimus, vyks rytoj.

Šiais metais pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime (PUPP) ketina dalyvauti per 44 tūkstančius mokinių.

Numatoma, kad nuo kitų metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas taps privalomas.

 
 
 
2008-06-09 18:07:44
 

Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintas Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tobulinimo 2008-2012 metais priemonių planas.

Šis dokumentas numato būsimą pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų kaitą, atitinkančią apibendrinamojo formalaus vertinimo nuostatas ir principus. Priemonių plane pateikiama pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų esamos situacijos analizė, aptariami bendrieji jų kaitos principai, tikslai ir uždaviniai, jų įgyvendinimo priemonės.

 
Placiau
 
 
2008-06-09 14:55:15
 

Birželio 6 dieną Nacionaliniame egzaminų centre lankėsi švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius. Jis domėjosi brandos egzaminų sesijos eiga, egzaminų sistemos tobulinimo galimybėmis.

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai