Naujienos 
 
 
 
2009-12-01 16:03:21
 

Nacionalinis egzaminų centras, vykdydamas ES SF projektą „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ įgyvendinamą pagal BPD priemonę 2.4. „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ VP1-2.1-ŠMM-01-V priemonės „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“ 2010 m. sausio 18-21 d. ketina pilotuoti  BE ir kovo mėn. – PUPP mokomųjų dalykų bandomąsias užduotis.

              Kviečiame norinčias dalyvauti gimnazijas, suaugusiųjų mokymo centrus, vidurines, profesines ir  pagrindines mokyklas iki 2009 m. gruodžio 15 d. registruotis  NEC duomenų perdavimo sistemoje KELTAS. Apie BE užduotis  pilotuoti  atrinktas mokyklas informuosime iki 2009 m. gruodžio 23 d., o apie PUPP užduotis  pilotuoti atrinktas – iki 2010 m. sausio mėn. pabaigos. Visų tipų mokyklos  gali dalyvauti pilotuojant ir BE, ir PUPP užduotis.
 

 
Placiau
 
 
2009-11-30 16:27:02
 

Skelbiame 2010 m. lietuvų kalbos (gimtosios), gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kalbėjimo temas.

 
 
 
2009-11-17 13:59:04
 

Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius patvirtino 2010 m. kalbų ir mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščius.

Tvirtinant egzaminų tvarkaraščius, buvo atsižvelgta į savivaldybių atstovų, mokyklų direktorių, mokytojų, dalyvavusių ministerijos organizuotose viešosiose konsultacijose dėl 2010 m. brandos egzaminų, pateiktus pasiūlymus.

Pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidės gegužės 31 d. lietuvių k. (gimtosios) egzaminu, baigsis birželio 19 d. Pakartotinė sesija vyks birželio 21-liepos 7 d. Valstybinių brandos egzaminų rezultatus numatoma skelbti birželio 25 d., liepos 1 d., 5 d., 12 d.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas bus organizuojamas gegužės 24 – birželio 9 d.

Konsultacijų metu vyko apklausa, kada pradėti egzaminų sesiją – gegužės 31 d. ar birželio 7 d. Kad sesija būtų pradėta gegužės 31 d. pasisakė 74 proc. apklaustųjų, už birželio 7 d. -16,6 proc.

Atsižvelgta į mokytojų siūlymą - matematikos, istorijos brandos egzaminus perkelti iš pirmadienio į kitas savaitės dienas.

Tvarkaraštis sudarytas turint omenyje 2010 m. numatomus poilsio dienų pakeitimus.

2010 m. brandos egzaminų sesija lyginant su 2009 m. prasidės dviem savaitėmis vėliau ir truks viena savaite trumpiau. Tikimasi, kad egzaminų sesijos laiku mažiau bus trukdomas ugdymo procesas.

2010 m. kalbų ir mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščius galima rasti Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje http://www.smm.lt/egzaminai/docs/2009-11-16-ISAK-2337.pdf, Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje http://www.egzaminai.lt/6/ .

Brandos atestatui gauti 2010 m. reikės išlaikyti 2 brandos egzaminus – privalomąjį lietuvių (gimtosios ir valstybinės) kalbos ir vieną pasirenkamąjį.

Nuo 2010 m. nebebus organizuojami tų pasirenkamųjų mokomųjų dalykų mokykliniai brandos egzaminai, kurių vykdomi valstybiniai brandos egzaminai. Tai yra matematikos, istorijos, biologijos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, užsienio kalbų, išskyrus lietuvių (gimtosios) ir lietuvių (valstybinės) kalbos brandos egzaminą.

Bus organizuojami: muzikos, dailės, muzikologijos, geografijos, tautinių mažumų gimtųjų kalbų ir naujas technologijų (naujas) mokykliniai egzaminai.

Pakartotinoje sesijoje egzaminus galės laikyti tik tie kandidatai, kurie dėl pateisinamos priežasties nelaikė valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino bei neišlaikė lietuvių (gimtosios ar valstybinės) kalbos valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino per pagrindinę sesiją. Jie galės perlaikyti mokyklinį brandos egzaminą.

 
 

 
 
 
2009-11-10 14:42:57
 

Pasinaudojus bandomojo technologijų mokyklinio brandos egzamino dalyvių pateikta medžiaga – egzamino baigiamojo darbo aprašų kopijomis, vaizdine informacija apie sukurtus egzamino produktus, paslaugas ir jų pristatymus, atsiliepimais ir vertinimais – parengti metodiniai reikalavimai, kaip sėkmingai organizuoti šį naujo tipo mokinių kompetencijas tikrinantį egzaminą. Šie metodiniai reikalavimai technologijų mokyklinio brandos egzamino techninei užduočiai parengti skirti technologijų mokyklinio brandos egzamino užduočių rengėjams – technologijų ir profesijos mokytojams.

Mokykloms, organizuosiančioms 2010 m. technologijų mokyklinį brandos egzaminą ir norinčioms sužinoti daugiau apie šį procesą, siūlytume kreiptis į mokyklas, dalyvavusias technologijų mokyklinio brandos egzamino bandyme. Skelbiame mokyklų sąrašą.

 
 
 
2009-10-19 14:30:23
 

Nacionalinis egzaminų centras skelbia 2010 m. kalbų ir mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitų tvarkaraščio projektą. Siūlome susipažinti.

Primename, kad mokiniui ir buvusiam mokiniui individualaus ugdymo plano lietuvių kalbos (gimtosios), lietuvių kalbos (valstybinės) ir užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzaminus leidžiama laikyti tik išlaikius atitinkamo dalyko įskaitą.
 

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai