Naujienos 
 
 
 
2010-05-11 09:00:29
 

Nacionalinis egzaminų centras, vykdydamas ES SF projektą „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“, įgyvendinamą pagal VP1 „Žmogiškųjų išteklių plėtros“ veiksmų programos prioriteto VP1-2 „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.1-ŠMM-01-V „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“, 2010 m. gegužės 13-21 dienomis organizuoja 12 mokomųjų dalykų valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų naujų vertintojų seminarus, kurių tikslas supažindinti naujus vertintojus su dalyko vertinimo standartizavimu ir mokyti  praktiškai taikyti dalyko brandos egzamino kandidatų darbų vertinimo metodiką. Išsamesnę informaciją apie seminarus galite sužinoti Nacionalinio egzaminų centro duomenų perdavimo sistemoje KELTAS arba telefonu (8 5) 2 74 02 82.

 

 

 
 
 
2010-05-05 17:09:27
 

Artėjant brandos egzaminų sesijai Nacionalinis egzaminų centras (NEC) gauna vis daugiau laiškų ir paklausimų apie būsimų egzaminų eigą ir tvarką, todėl nusprendė pakviesti jaunimo organizacijos, moksleivių parlamento ir moksleivių sąjungos atstovus betarpiškai pasidalinti rūpimais klausimais. Nuo šiol jaunimo internetinėje svetainėje  www.eurodesk.lt  bus galima rasti tikslius NEC atsakymus į labiausiai abiturientų nerimą keliančius klausimus. Tikimasi, kad portalo lankytojų aktyvumas iššauks grįžtamą ryšį, ir ateityje visi portalo lankytojų pasiūlymai dėl egzaminų tobulinimo tvarkos pasieks NEC.

 
Placiau
 
 
2010-04-20 08:05:11
 

Balandžio 20 - 21 dienomis mokyklose užsienio kalbų įskaitas  laikys abiturientai, pasirinkę šių kalbų egzaminus. Užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą pasirinko 21181, užsienio kalbos (rusų) – 3336, užsienio kalbos (vokiečių)  – 835,  užsienio kalbos (prancūzų) – 162 kandidatai.
 

 
Placiau
 
 
2010-03-25 10:59:23
 

Nacionalinis egzaminų centras informuoja, kad vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. lapkričio 16 d. įsakymu   Nr. ISAK – 2337 “Dėl 2010 metų kalbų ir mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščių patvirtinimo“ 2010 m. kovo 25 dieną vykdoma Mokinių kompiuterinio raštingumo įskaita.

 
Placiau
 
 
2010-03-17 12:36:13
 

Pagal 2009 metų gruodžio 23 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-2775 patvirtintą Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, brandos atestatui gauti mokiniai ir buvę mokiniai privalės išlaikyti du brandos egzaminus: vienas iš jų privalomas lietuvių kalbos (gimtosios) arba lietuvių kalbos (valstybinės), kitą egzaminą mokinys turėjo galimybę laisvai pasirinkti iš valstybinių matematikos, istorijos, biologijos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių,) arba mokyklinių gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), geografijos, dailės, muzikos, muzikologijos ir technologijų egzaminų. Iš viso kandidatai galėjo rinktis laikyti ne daugiau kaip 5 egzaminus, o iš viso laikyti ne daugiau kaip 6.

 

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai