Naujienos 
 
 
 
2011-04-26 14:47:48
 

 

Balandžio 18–21 dienomis mokyklose lietuvių kalbos ir užsienio kalbų įskaitas laikė abiturientai, laikysiantys šių kalbų egzaminus. Lietuvių kalbos (gimtosios) valstybinį brandos egzaminą rinkosi 27513, mokyklinį – 17320, lietuvių kalbos (valstybinės) valstybinį brandos egzaminą – 1904, mokyklinį – 1631. Užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą pasirinko 21533, užsienio kalbos (rusų) – 3199, užsienio kalbos (vokiečių) – 615, užsienio kalbos (prancūzų) – 94 kandidatai.

 
Placiau
 
 
2011-03-31 18:11:36
 

Informuojame,  kad vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. lapkričio 18 d. įsakymu   Nr. V – 2039 „Dėl 2011 metų kalbų ir mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščių patvirtinimo“ 2011 m. kovo 31 dieną vykdoma mokinių kompiuterinio raštingumo įskaita.

 
Placiau
 
 
2011-03-23 14:32:36
 

Pagal 2010-ųjų metų gruodžio 17 dienos  švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr.V-2337 patvirtintą Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, brandos atestatui gauti mokiniai ir buvę mokiniai privalo išlaikyti du brandos egzaminus: vienas iš jų privalomas lietuvių kalbos (gimtosios) arba lietuvių kalbos (valstybinės), kitą egzaminą mokinys turėjo galimybę laisvai pasirinktivalstybinių matematikos, istorijos, biologijos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių,) arba mokyklinių gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), geografijos, dailės, muzikos, muzikologijos ir technologijų egzaminų. Iš viso kandidatai galėjo rinktis laikyti ne daugiau kaip penkis  egzaminus, o iš viso laikyti ne daugiau kaip šešis.

.
 
Placiau
 
 
2011-03-18 15:36:35
 

Informuojame, kad duomenų perdavimo sistemoje KELTAS yra paskelbti lietuvių kalbos (gimtosios) brandos egzamino teksto rašymo dalies kandidatų darbų vertintojų seminarų dalyvių sąrašai ir informacija apie seminarų laiką ir vietą.

 
Placiau
 
 
2011-03-01 16:26:13
 

Skelbiame 2010 m. pakartotinės sesijos valstybinių brandos egzaminų užduotis ir jų atsakymų lapus.
 

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai