Naujienos 
 
 
 
2012-02-02 08:31:23
 
Nacionalinis egzaminų centras skelbia valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertintojų registraciją. Registracija vyks vasario 2–29 dienomis. Kaip ir kasmet, iš užsiregistravusių vertintojų bus sudaromos 2012 m. valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo komisijos.
Norintys užsiregistruoti būsimieji vertintojai turi kreiptis į savo mokyklos vadovo įsakymu už darbą su duomenų perdavimo sistema KELTAS paskirtą asmenį.  
Atkreipiame dėmesį, kad 2012 metais keičiasi geografijos brandos egzamino statusas – pirmą kartą bus vykdomas valstybinis brandos egzaminas. Visi geografijos valstybinio brandos egzamino kandidatų darbai bus vertinami centralizuotai. Geografijos valstybinio brandos egzamino kandidatų darbų vertintojais kviečiami registruotis NEC vykdyto projekto „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ seminarų geografijos brandos egzamino užduočių rengėjams naujokams ir vertintojams dalyviai.
Taip pat vasario 2–29 dienomis duomenų perdavimo sistemoje KELTAS vyks registracija naujų VBE kandidatų darbų vertintojų, kuriems balandžio/gegužės mėnesiais planuojami 1 dienos (8 ak. val.) mokymai Vilniuje.
 
Placiau
 
 
2012-01-27 15:05:11
 

 

 
Kaip ir ankstesniais metais, lietuvių kalbos (gimtosios) įskaitos temos lieka tos pačios – kalba, literatūra, kultūra. Lietuvių, rusų, lenkų, baltarusių, vokiečių gimtosios kalbos įskaitos programoje nurodyta, kad mokiniai ir buvę mokiniai, laikysiantys lietuvių kalbos (gimtosios) įskaitą, turi pasirinkti vieną iš skelbiamų įskaitos potemių. Mokinys ar buvęs mokinys, pasirinkęs potemę du mėnesius rinks medžiagą iš įvairių šaltinių, ruošis pristatymui. Per įskaitą mokinys ir buvęs mokinys galės naudotis vaizdinėmis priemonėmis – skaidrėmis, plakatais.
 
Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) įskaitai pateikiamos temos, susijusios su įvairiomis kultūros sritimis (pvz., literatūra, švietimu, morale). Mokinys ar buvęs mokinys iš anksto pasirinks vieną temą ir rinks medžiagą iš įvairių šaltinių (grožinės, mokslinės literatūros, žiniasklaidos, statistikos ir pan.). Per įskaitą pasakęs pasirinktos temos pavadinimą, išsitrauks bilietą su tos temos klausimais. Jie iš anksto neskelbiami.
 
 2012 metais gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) įskaita vyks balandžio 2, 4 dienomis, lietuvių kalbos (gimtosios) – balandžio 3, 4 dienomis.
 
Placiau
 
 
2012-01-20 12:02:38
 

Vadovaudamasis Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, Nacionalinio egzaminų centro direktorius patvirtino 2012 metų lietuvių kalbos (gimtosios), gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) dalies žodžiu (viešojo kalbėjimo) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo potemes.

Primename, kad lietuvių kalbos (gimtosios) ir gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) dalies žodžiu pasiekimų patikrinimas vyks vasario 10–balandžio 27 dienomis ugdymo proceso metu mokyklos nustatyta tvarka.

Mokiniai ir buvę mokiniai renkasi kalbėjimo potemę iš Nacionalinio egzaminų centro skelbiamų arba suformuluoja patys, padedami mokytojo, po to kaupia reikalingą medžiagą iš įvairių šaltinių ir rengiasi viešajam kalbėjimui. Mokytojas su mokiniu ar buvusiu mokiniu numato viešojo kalbėjimo atsiskaitymo laiką per dalyko pamokas arba kitu metu (konferencijoje, minėjime ar kitame renginyje). Mokinys ar buvęs mokinys, pasitaręs su mokytoju, gali rinktis atsiskaitymo formą – pranešimą, prezentaciją.

 
Placiau
 
 
2012-01-13 14:00:22
 

Nacionalinis egzaminų centras skelbia atnaujintą bazinių mokyklų, kuriose vykdomas Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminas sąrašą. Primename, kad pirmasis egzaminas vyks 2012 m. sausio 19 d.

 
Placiau
 
 
2012-01-09 12:09:33
 

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2012 metais, po sausio 15 dienos galės teikti prašymus savivaldybės, kurioje gyvena, administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše numatyta, kad eksternai prašymus turi pateikti iki kovo 7 dienos, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje.

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai