Naujienos 
 
 
 
2013-10-31 11:35:46
 

2013 metų spalio 28 dieną Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1019 pakeisti Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programos punktai, susiję su autorių skaičiumi prie egzamino temos ir rašinio apimtimi. 2014 metų lietuvių kalbos ir literatūros mokykliniame ir valstybiniame brandos egzamine prie rašinio temų bus pateikiama po tris autorius. Rašant valstybinio brandos egzamino rašinį, reikės parašyti ne mažiau kaip 500 žodžių, mokykliniame brandos egzamine – ne mažiau kaip 400 žodžių. Su aktualia programos redakcija susipažinti galite čia.

 
Placiau
 
 
2013-10-31 11:14:41
 

Nacionalinis egzaminų centras, siekdamas skatinti mokyklas ir savivaldybes naudotis standartizuotais testais, tobulinti mokinių pasiekimų testavimo procedūras ir plėsti standartizuotų testų duomenų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti, kviečia mokyklas ir savivaldybes dalyvauti veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2014 m.“.

 
Placiau
 
 
2013-10-24 09:51:01
 

Spalio 24–25 dienomis vyksta Nacionalinio egzaminų centro ES SF remiamo projekto „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ konferencija. Joje pristatomos projekto pastarųjų metų veiklos ir pasiekti rezultatai. Į konferenciją pakviesti projekto dalyviai, kurie dirbo lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) ir Brandos darbo diegimo grupėse, dalyvavo šių dalykų bandomuosiuose tyrimuose. Su projekto pasiektais rezultatais galima susipažinti NEC tinklalapyje (http://www.nec.lt/370/).

 
 
 
2013-10-18 13:30:31
 

Muzikologijos ekspertų grupė parengė egzamino programos projektą. Jame numatoma, kad egzamino struktūra, kaip ir dabar galiojančioje egzamino programoje, lieka ta pati – egzaminą sudarytų dvi dalys – kūrybinė užduotis žodžiu ir egzamino dalis raštu. Kaip ir iki šiol egzamine bus tikrinami mokinių gebėjimai iš solfedžio, harmonijos, muzikos teorijos, muzikos istorijos, muzikos kūrinių analizės sričių.

 
Placiau
 
 
2013-10-11 09:10:00
 

Iš Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje svarstyti paskelbtų  3 tvarkaraščių variantų, atsižvelgiant į 2372 apklausoje dalyvavusių respondentų (mokinių, mokytojų, mokyklų vadovų, tėvų, vertintojų, švietimo darbuotojų ir kt.)  pareikštas nuomones, pastabas, pasiūlymus ir apklausos rezultatus,  atrinktas daugiausia pritarimo sulaukęs Lietuvos moksleivių sąjungos parengtas variantas, papildytas įskaitų, mokyklinių brandos egzaminų, pakartotinės sesijos brandos egzaminų ir pasiekimų patikrinimo datomis (spauskite „Plačiau“).

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai