Naujienos 
 
 
 
2014-06-06 08:25:34
 

Nacionalinio egzaminų centro direktorės įsakymu užsienio kalbos (prancūzų), užsienio kalbos (rusų) ir užsienio kalbos (vokiečių) valstybinių brandos egzaminų (VBE) rezultatų skelbimo data nustatyta 2014 m. birželio 6 diena.
Visų trijų užsienio kalbų brandos egzaminų užduotyse buvo 100 taškų, kuriuos mokiniai galėjo surinkti atlikę klausymo, skaitymo ir rašymo užduotis.
Pagal valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatus, egzaminų išlaikymo riba yra 16 procentų visų galimų surinkti VBE užduoties taškų. VBE išlaikymo šimtu balų ribos skaitinė reikšmė yra lygi 93 procentams visų galimų surinkti VBE užduoties taškų.
Užsienio kalbos (prancūzų) valstybinį brandos egzaminą, kuriame dalyvavo 47 kandidatai iš 52 užsiregistravusiųjų, išlaikė visi. 100 balų įvertinimą gavo vienas mokinys.
Užsienio kalbos (rusų) valstybinį brandos egzaminą išlaikė 99,6 procentai kandidatų. Ankstesniais metais (2011–2013) užsienio kalbos (rusų) VBE išlaikiusių kandidatų procentas buvo taip pat vienas aukščiausių – apie 99 procentus. Iš 2625 užsiregistravusiųjų į šį egzaminą, jame dalyvavo 2343 kandidatai. 100 balų įvertinimą gavo 95 mokiniai.
Užsienio kalbos (vokiečių) valstybinį brandos egzaminą išlaikė 98,3 procentai kandidatų. Šiame egzamine dalyvavo 118 kandidatų, nors į egzaminą kovo mėnesį registravosi 185 kandidatai. 100 balų įvertinimą gavo vienas mokinys.
Mokiniai turi galimybę internetu pamatyti valstybinių brandos egzaminų darbų įvertinimo rezultatus. Prisijungti prie rezultatų skelbimo sistemos nuo užsienio kalbos (prancūzų), užsienio kalbos (rusų), užsienio kalbos (vokiečių) valstybinių brandos egzaminų rezultatų skelbimo dienos galima adresu http://rezultatai.nec.lt per Elektroninės valdžios vartų portalą arba iš duomenų tvarkytojo (mokyklos) gautu kandidato kodu ir vienkartiniu slaptažodžiu, kurį privaloma pasikeisti prisijungus pirmą kartą.

 
 
 
2014-06-05 10:15:33
 

Birželio 9 d. vyks chemijos valstybinis brandos egzaminas. Egzaminą laikyti rinkosi 3 259 kandidatai. Šis egzaminas bus vykdomas 56-iuose Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose.
Siūlome susipažinti su chemijos valstybinio brandos egzamino vykdymo reikalavimais. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai.

 
 
 
2014-06-04 15:16:52
 

Du mokykliniai brandos egzaminai – menų ir technologijų – yra vykdomi tik ugdymo procese. Technologijų mokyklinis brandos egzaminas yra vienas populiariausių (jį pasirinko 9506 kandidatai) ir jis vyko jau penktus metus. Egzamine dalyvavo 8381 kandidatas, iš jų egzaminą išlaikė 99,6 procentai kandidatų. Aukščiausią egzamino įvertinimą – 10 balų – gavo 24 procentai egzaminą laikiusių kandidatų. Lyginant 2010–1014 metų egzamino duomenis, matyti, kad kandidatų, kurie renkasi laikyti šį egzaminą, skaičius auga, egzaminą išlaikiusių ir pasiekusių maksimalų rezultatą procentai nesikeičia.
Menų mokyklinį brandos egzaminą šiemet pasirinko 2984 kandidatai. Daugiausia kandidatų dalyvavo dailės (1780), muzikos ir kompiuterinių muzikos technologijų (223) krypčių egzamine. Kiti kandidatai galėjo atskleisti savo kompetencijas filmų kūrimo, fotografijos, grafinio dizaino, šokio, teatro dalykuose. Egzaminą taip pat išlaikė 99,6 procentai kandidatų. Aukščiausią egzamino įvertinimą – 10 balų – gavo 47,3 procentai egzaminą laikiusių kandidatų.
Pasibaigus menų ir technologijų mokykliniams brandos egzaminams, jų vykdymo, vertinimo ir rezultatų klausimai jau aptarti organizuotuose apibendrinamuosiuose seminaruose. Seminarų dalyviams – bendrojo ugdymo mokyklų vidurinio ugdymo (11–12 klasių ar III–IV gimnazijos klasių) technologijų ir menų skirtingų krypčių mokytojams – buvo pristatytas brandos darbo programos projektas.

 
 
 
2014-06-04 10:06:52
 

Birželio 6 dieną vyks gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų) mokyklinių brandos egzaminų II ir III dalys.
Gimtosios kalbos (baltarusių) mokyklinį brandos egzaminą registravosi laikyti penki kandidatai, gimtosios kalbos (lenkų) mokyklinį brandos egzaminą rinkosi laikyti 1097 kandidatai ir gimtosios kalbos (rusų) mokyklinį brandos egzaminą registravosi laikyti 474 kandidatai. Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų) mokykliniai brandos egzaminai susideda iš trijų privalomų dalių: I dalis –kalbėjimas, kuri vyko ugdymo procese (balandžio 1 – gegužės 18 dienomis), II dalis – teksto suvokimas, III dalis – teksto kūrimas. Egzamino II ir III dalių trukmė – 4 valandos.
Baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių gimtųjų kalbų brandos egzamino programos 15 punkte nurodyta, kad preliminari gimtosios kalbos (baltarusių), gimtosios kalbos (lenkų) ir gimtosios kalbos (rusų) mokyklinių brandos egzaminų išlaikymo riba taškais sudaro 25 proc. bendrojo kurso klausimų taškų sumos egzamino užduotyje. Mokyklinio brandos egzamino įvertinimas – pažymys – parašomas pagal taškų ir pažymių atitikmenų lentelę, kurią įsakymu tvirtins Nacionalinio egzaminų centro direktorius po 9 darbo dienų, skirtų kandidatų darbų vertinimui. Šių mokyklinių brandos egzaminų rezultatų skelbimo data – birželio 19 diena.
Siūlome susipažinti su gimtosios kalbos (baltarusių), gimtosios kalbos (lenkų) ir gimtosios kalbos (rusų) mokyklinių brandos egzaminų vykdymo reikalavimais. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai.

 
 
 
2014-06-03 13:53:45
 

Birželio 5 dieną vyks matematikos valstybinis brandos egzaminas. Jį pasirinko laikyti 16538 kandidatai. Tai yra trimis procentais daugiau nei praėjusiais metais. Egzaminas bus vykdomas 160-yje Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtų centrų.
Siūlome susipažinti su matematikos egzamino vykdymo reikalavimais, kuriuos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai.
 

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai