Naujienos 
 
 
 
2014-07-04 14:37:55
 

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše yra apibrėžta apeliacijų dėl valstybinių brandos egzaminų rezultatų teikimo tvarka. Mokiniai apeliacijas gali pateikti savo mokyklos vadovui per tris darbo dienas nuo valstybinio brandos egzamino rezultatų paskelbimo dienos.

Tai reiškia, kad apeliacijos dėl lietuvių kalbos ir literatūros, chemijos ir informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų rezultatų gali būti teikiamos iki liepos 7 dienos mokyklos darbo laiku.

Apeliacijos dėl matematikos, istorijos ir biologijos valstybinių brandos egzaminų rezultatų gali būti teikiamos iki liepos 9 dienos.

Rašydami prašymus dėl apeliacijų nagrinėjimo mokiniai gali nurodyti ir savo argumentus, kodėl jie nesutinka su gautu egzamino įvertinimu.

Apeliacijai pateiktus darbus vertina dalyko apeliacinė komisija, į kurią neskiriami apeliavusių kandidatų darbus vertinę asmenys. Apeliacinei komisijai pateikiami tik koduoti darbai.

Apeliacijos, nelygu jų skaičius, išnagrinėjamos per 2–3 savaites po to, kai rezultatai paskelbti, bet ne vėliau kaip iki liepos 18 dienos. Apeliantų įvertintų darbų rezultatai teikiami Valstybinių brandos egzaminų vertinimų apeliaciniam komitetui. Remdamasis šio komiteto sprendimu, Nacionalinis egzaminų centras rengia apeliacijų rezultatų protokolus ir skelbia rezultatus kandidatams per kandidatų brandos egzaminų rezultatų demonstravimo sistemą.
 

 
 
 
2014-07-04 06:53:19
 

Liepos 4 diena yra biologijos, istorijos, matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatų skelbimo data.

 
Placiau
 
 
2014-07-03 11:22:01
 

Liepos 7 dieną (pirmadienį) įvyks paskutinis pakartotinės sesijos  lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinis brandos egzaminas. Jį laikys kandidatai:
1)     neatvykę į pagrindinės sesijos mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą dėl pateisinamos priežasties, kuriems egzaminas  mokyklos vadovo įsakymu  yra atidėtas;
2)    neatvykę į  pagrindinės sesijos valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą dėl sveikatos sutrikimų, kuriems egzaminas jų prašymu mokyklos vadovo įsakymu, suderintu su Nacionalinio egzaminų centro direktoriumi,  yra atidėtas ir  pakeistas iš valstybinio į mokyklinį;
3)    neišlaikę (gavę 0 balų) valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino;
4)    neišlaikę mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino.
Laikančiųjų sąrašai yra duomenų perdavimo sistemoje KELTAS, tad kandidatai, atvykę į savo mokyklas, jau gali sužinoti savivaldybių administracijų paskirtas bazines mokyklas, į kurias turės atvykti laikyti mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino. Pateiktos apeliacijos dėl neišlaikyto valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino kandidato, neišlaikiusio egzamino, statuso nekeičia.
 

 
 
 
2014-07-01 18:06:31
 

Nacionalinis egzaminų centras liepos 2 dieną skelbia chemijos, informacinių technologijų ir lietuvių kalbos ir literatūros valstybinių brandos egzaminų rezultatus.

 
Placiau
 
 
2014-06-23 16:07:48
 

Šiandien skelbiami muzikologijos mokyklinio brandos egzamino rezultatai. Šį egzaminą išlaikė 86,3 procentai mokinių. Aukščiausius 9–10 balų įvertinimus gavo 31 procentas mokinių.

Muzikologijos mokyklinis brandos egzaminas susideda iš dviejų dalių – kūrybinės užduoties ir muzikinės klausos, muzikos istorijos ir muzikos teorijos, muzikinio mąstymo testų.

Pirmoje egzamino dalyje, kuri vyko gegužės 30 dieną, užsiregistravo laikyti 204 mokiniai. Tik tie mokiniai, kurie už pirmos dalies užduotį surinko daugiau kaip 35 procentus užduoties taškų, galėjo dalyvauti II egzamino dalyje, vykusioje birželio 17 dieną.

II egzamino dalyje dalyvavo 167 mokiniai, jie atliko užduotis skirtas muzikos teorijos ir kompozicijos specialybių ir muzikos atlikėjų specialybių kandidatams.
Egzaminą išlaikė tik tie kandidatai, kurie ir už dalį raštu surinko ne mažiau kaip 35 procentus galimų užduoties taškų.
 

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai