Naujienos 
 
 
 
2015-01-06 17:14:10
 

Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patikslinta Matematikos brandos egzamino programa. Joje apibrėžtas tikslus egzamino užduoties taškų skaičius. Užduotyje, kurią, kaip ir ankstesniais metais, sudarys trys dalys, bus galima surinkti 60 taškų. Programoje nurodoma, kad vieną užduoties dalį turi sudaryti 10 uždavinių su pasirenkamaisiais atsakymais (už kiekvieną skiriama po vieną tašką). Antrą dalį sudarys trumpojo atsakymo (nestruktūruoti arba struktūruoti) uždaviniai. Jų turi būti nuo 4 iki 10 (uždavinys arba jo dalys vertinama 1 tašku, vertinamas tik atsakymas). Už antros dalies uždavinius skiriama 12 taškų. Trečioje užduoties dalyje bus nuo 6 iki 8 uždavinių. Atvirojo atsakymo (struktūruoti arba nestruktūruoti) uždaviniai vertinami ne mažiau kaip 2 taškais. Iš viso ši užduoties dalis vertinama 38 taškais.
Taip pat patikslinti reikalavimai mokinių pasiekimams Matematikos brandos egzamino programos 1 priede ir Matematikos brandos egzamino programos 2 priede pateikta trigonometrinių funkcijų reikšmių lentelė.
Pagal patikslintą Matematikos egzamino programą rengiama ir 2015 metų matematikos valstybinio brandos egzamino užduotis.
 

 
 
 
2015-01-06 17:13:21
 

Atsižvelgiant į Nacionalinio egzaminų centro sudarytų menų ir technologijų brandos egzaminų vykdymo ir vertinimo analizės ekspertų grupių teiktus siūlymus, švietimo ir mokslo ministro įsakymu buvo patikslinti menų ir technologijų brandos egzaminų vertinimo kriterijai.

 
Placiau
 
 
2014-12-29 14:18:57
 

Švietimo ir mokslo ministro dr. Dainiaus Pavalkio  pasirašytame 2014 m. gruodžio 22 dienos įsakyme Nr. V-1231 „Dėl  švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Kalbų įskaitų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ esminių keitimų nenumatyta, tad 2015 metais kandidatai, be lietuvių kalbos ir literatūros  brandos egzamino, kaip ir praėjusiais metais, galės rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 6 dalykų brandos egzaminus. Pasirinkti menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus reikės iki sausio 14 dienos, o kitus brandos egzaminus – iki kovo 3 dienos. Menų ir technologijų brandos egzaminai prasidės sausio 19 dieną.

 

 
Placiau
 
 
2014-12-29 12:49:05
 

Skelbiame 2015 metų Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų tvarkaraštį. Pirmasis egzaminas vyks 2015 metų sausio 22 d. Pagal patvirtintą tvarkaraštį egzaminai vyks keturis kartus per metus – sausio, balandžio, liepos ir spalio mėnesiais.

 
 
 
2014-12-19 14:22:44
 

Skelbiame mokyklų, pateikusių paraiškas ir dalyvausiančių veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2014-2015 m. m.“ sąrašą.
Su šiomis mokyklomis bus pasirašytos bendradarbiavimo sutartys (sutarties projektas derinimui bus pateiktas 2015 m. sausio mėn.).

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai