Naujienos 
 
 
 
2015-01-26 15:42:50
 

Kaip ir kasmet, Nacionalinis egzaminų centras duomenų perdavimo sistemoje KELTAS skelbs 2014 metų valstybinių brandos egzaminų pakartotinės sesijos užduotis, atsakymų lapus ir užduočių vertinimo instrukcijas. Šias užduotis galima naudoti rengiant bandomuosius egzaminus mokyklose. Užduotys KELTO sistemoje bus skelbiamos vasario 2 dieną. 2015 metų kovo 2 dieną tos pačios užduotys bus skelbiamos Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje.

 
 
 
2015-01-26 14:32:49
 

Skelbiamas standartizuotų testų skelbimo KELTO sistemoje ir vykdymo mokyklose 2014-2015 m. m. grafikas.

 
Placiau
 
 
2015-01-22 13:54:06
 

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2 punkte apibrėžta: „Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.“
Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2015 metais, po sausio 15 dienos galės teikti prašymus savivaldybės, kurioje gyvena, administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše numatyta, kad eksternai prašymus turi pateikti iki kovo 3 dienos, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje. Eksternai gali rinktis ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

 

 
Placiau
 
 
2015-01-20 12:15:30
 

Vadovaujantis Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintos lietuvių kalbos (gimtosios), gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) dalies žodžiu (viešojo kalbėjimo) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo potemės.

 
Placiau
 
 
2015-01-09 14:20:50
 

2016 metais užsienio kalbos egzaminą sudarys keturios struktūrinės dalys – klausymas, skaitymas, rašymas ir kalbėjimas.

2015 metų sausio 8 dieną aštuonių savivaldybių (Jonavos, Kauno miesto, Kauno rajono, Klaipėdos rajono, Marijampolės, Radviliškio, Šiaulių miesto ir Telšių) 19 mokyklų apie 1500 11 (3 gimnazijų) ir 12 (4 gimnazijų) klasių mokinių dalyvavo egzamino kalbėjimo dalies vykdymo išbandyme. Išbandytos tos vykdymo procedūros, kurios planuojamos vykdant 2016 metų užsienio kalbų valstybinį brandos egzaminą: nesikartojančios kalbėjimo dalies užduotys kiekvienai mokinių porai ir vertintojams buvo perduodamos per duomenų perdavimo sistemą KELTAS, mokinių kalbėjimą vertino ne tos mokyklos, kurios mokiniai dalyvavo išbandyme, mokytojai, o kalbėjimo atliktys buvo įrašomos ir įkeliamos į duomenų bazę.

Atsiliepimus apie išbandymo vykdymą iš savivaldybių, mokyklų administracijų atstovų, mokytojų prašytume pateikti duomenų perdavimo sistemoje KELTAS. Apibendrintos pastabos ir pasiūlymai bus aptarti kasmetiniame Nacionalinio egzaminų centro organizuojamame susitikime su savivaldybių administracijų atstovais sausio 14 dieną ir užsienio kalbos (anglų, rusų, prancūzų ir vokiečių) vertintojų seminaruose, skirtuose kriterinio vertinimo aktualijoms.

Dėkojame egzamino vykdymo išbandyme dalyvavusių savivaldybių ir mokyklų administracijų  atstovams, mokytojams ir mokiniams už bendradarbiavimą.

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai