Naujienos 
 
 
 
2015-01-30 12:58:07
 

2015 metų kovo 30 – balandžio 1 dienomis vyks lietuvių kalbos ir literatūros įskaita. Pagal 2011 metų liepos 1 dieną Švietimo ir mokslo ministro įsakymu (Nr. V-1197) patvirtintą Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programą, įskaita yra privaloma mokiniams, kurie nori baigti vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros programą.

 
Placiau
 
 
2015-01-28 08:51:22
 

Informuojame, kad sausio 28 – vasario 26 d. vyks VBE kandidatų darbų vertintojų registracija.
Sudarydami 2015 m. VBE kandidatų darbų vertinimo komisijas, norėtume tiksliai žinoti, kurie kiekvienos mokyklos mokytojai, kaip ir kasmet, suderinę su savo mokyklos vadovu, sutinka dirbti 2015 m. VBE kandidatų darbų vertintojais.

Norėdami užsiregistruoti būsimi vertintojai turi kreiptis į savo mokyklos administracijos atstovą, atsakingą už duomenų pedavimo sistemą KELTAS.  Išsami informacija apie valstybinių brandos egzaminų vertinimo proceso datą, vietą ir vertintojų atrankos principus skelbiama sistemoje KELTAS.
 

 
 
 
2015-01-27 16:04:28
 

2015 m. sausio 28–30 d. Vilniaus universitete vyksta Europos šiuolaikinių kalbų centro (European Centre for Modern Languages) ir Nacionalinio egzaminų centro seminaras, skirtas užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino (VBE) siejimui su Bendraisiais Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenimis (BEKM). Seminare dalyvaus Vilniaus universiteto ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, vidurinių mokyklų mokytojai. Atvyksta patyrę lektoriai – BEKM ekspertai Jose Noijonsas iš Olandijos ir Gaboras Szabo iš Vengrijos. Renginį finansuoja Europos Komisija ir Europos šiuolaikinių kalbų centras (European Centre for Modern Languages).

 
Placiau
 
 
2015-01-27 08:57:39
 

2015 metų visų keturių užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinių brandos egzaminų užduotys yra rengiamos pagal vieną egzamino programą ir joje apibrėžtus reikalavimus (http://www.nec.lt/failai/3552_2013_UK_BE_programa-pataisyta1.pdf).

Visų keturių užsienio kalbų VBE užduotys bus vienodos struktūros. Užduotis sudarys trys dalys: klausymo, skaitymo ir rašymo užduotys. Už pirmąsias dvi užduotis yra skiriama po 30 taškų, rašymo užduotyje – 40 taškų. Užduotys yra rengiamos pagal vienodą techninę specifikaciją, kurioje apibrėžta kiek kiekvienoje egzamino užduoties dalyje bus atvirojo ir uždarojo tipo užduočių, kiek už kiekvieną užduotį galima bus gauti taškų, kokius mokinių gebėjimus tikrina konkreti užduotis.
 

 
Placiau
 
 
2015-01-26 15:42:50
 

Kaip ir kasmet, Nacionalinis egzaminų centras duomenų perdavimo sistemoje KELTAS skelbs 2014 metų valstybinių brandos egzaminų pakartotinės sesijos užduotis, atsakymų lapus ir užduočių vertinimo instrukcijas. Šias užduotis galima naudoti rengiant bandomuosius egzaminus mokyklose. Užduotys KELTO sistemoje bus skelbiamos vasario 2 dieną. 2015 metų kovo 2 dieną tos pačios užduotys bus skelbiamos Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje.

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai