Naujienos 
 
 
 
2015-12-10 17:00:51
 

Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje skelbiama nauja rubrika „Dažniausiai užduodami klausimai“. Šiuo metu yra parengta informacija apie lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą ir užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalį.

Informacija šioje rubrikoje, gavus naujų klausimų, bus nuolat atnaujinama ir papildoma.
 

 
 
 
2015-12-10 09:55:57
 

Šiandien Nacionalinio egzaminų centre vyko susitikimas su Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) Švietimo politikos koordinatoriumi Gediminu Goda. Kaip ir kasmet, ši organizacija, bendradarbiaudama su Nacionaliniu egzaminų centru ir Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO), rengia abituriento atmintinę. Šiame susitikime buvo aptarti aktualūs 2016 metų brandos egzaminų sesijos klausimai, apie kuriuos ir bus rengiama LMS informacinė atmintinė abiturientams. Su Lietuvos moksleivių sąjungos atstovu sutarta, kad atmintinėje bus pateikta informacija apie egzaminų pasirinkimus ir datas, patikslintas egzaminų programas, mokinių dažniausiai užduodamus klausimus dėl lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinį brandos egzaminą.

Nacionalinis egzaminų centras aktualią informaciją apie 2016 metų brandos egzaminų sesiją viešins ir Facebook ,,Egzaminai. Nesinervink“ paskiroje.

Taip pat susitikime kalbėta apie brandos darbą, kurį pirmą kartą mokiniai galės rengti 2017–2018 mokslo metais. Sutarta, kad Nacionalinis egzaminų centras parengs informaciją apie brandos darbo tikslus ir uždavinius, vykdymo ir vertinimo reikalavimus, kurią LMS viešins per savo organizuojamus renginius. 

 
 
 
2015-12-09 09:24:56
 

Nacionalinis egzaminų centras, siekdamas skatinti savivaldybes ir mokyklas naudotis standartizuotais testais, tobulinti mokinių pasiekimų testavimo procedūras ir plėsti standartizuotų testų duomenų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti, 2015-2016 m. m. vykdo veiksmo tyrimą „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse 2015-2016 m. m.“ Skelbiame savivaldybių, pageidaujančių dalyvauti veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse 2015-2016 m. m.“, dalyvavimo sąlygas. Savivaldybės, pageidaujančios dalyvauti tyrime, paraiškas turi pateikti iki š.m. gruodžio 17 d. Su savivaldybėmis, pateikusiomis paraiškas, dėl veiksmo tyrimo vykdymo bus pasirašomos bendradarbiavimo sutartys.

 

 
Placiau
 
 
2015-12-02 15:39:22
 

Įgyvendinant Nacionalinio egzaminų centro projektą „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ sukurti ir patikslinti mokomųjų dalykų (užsienio kalbos, biologijos, chemijos, fizikos, matematikos, istorijos, geografijos, informacinių technologijų) kriterinio vertinimo mokinių pasiekimų lygių aprašai su užduočių pavyzdžiais. Pateikiami užduočių pavyzdžiai yra tik aprašytų gebėjimų, priskirtų patenkinamam, pagrindiniam ir aukštesniajam lygiui, iliustracijos.
Mokinių pasiekimų lygių aprašas reglamentuoja valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo pasiekimų lygius, kriterinių ribų tarp pasiekimų lygių skaitinių reikšmių nustatymą ir valstybinių brandos egzaminų įvertinimų balais apskaičiavimą.

 
Placiau
 
 
2015-11-25 15:27:04
 

Informuojame, kad lapkričio 25 – gruodžio 23 d. vyks VBE kandidatų darbų vertintojų registracija duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.
Po įvykusio NEC ir savivaldybių švietimo padalinių atstovų susitikimo nuspręsta pratęsti ir užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies vertintojų registraciją.
Sudarydami 2016 m. VBE kandidatų darbų vertinimo komisijas, norėtume tiksliai žinoti, kurie kiekvienos mokyklos mokytojai, suderinę su mokyklos vadovu, sutinka dirbti 2016 m. VBE kandidatų darbų vertintojais. 

 

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai