Naujienos 
 
 
 
2018-05-09 08:10:15
 

Kaip ir ankstesniais metais, kaip ir po kitų įvykusių brandos egzaminų, Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje yra paskelbta užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino užduotis (http://www.nec.lt/625/) ir jos įrašai.

Patvirtiname, kad NEC interneto svetainėje paskelbtas tas pats užduoties įrašas, kuris buvo naudojamas ir egzamine. Užduoties įrašas egzaminui buvo tiražuojamas (dauginamas) iš to paties kompaktinio disko, iš kurio buvo paskelbtas ir įrašas interneto svetainėje.

Gavę užklausą dėl egzamino vykdymo metu naudoto įrašo trukmės ir viešai paskelbto įrašo trukmės, atlikome iš egzamino vykdymo centrų gautų ir atsitiktinai atrinktų kompaktinių diskų įrašų analizę.

Patvirtiname, kad visų keturių klausymo užduoties dalių įrašų trukmės NEC interneto svetainėje ir kompaktiniuose diskuose yra identiškos. Atitinkamai pirmosios dalies trukmė – 9 min. 08 sek., antrosios – 6 min. 23 sek., trečiosios – 5 min. 52 sek., ketvirtosios dalies – 6 min. 52 sek. Todėl prielaida, kad egzamino metu įraše skambėjusių įrašytų balsų kalbėjimo tempas arba pauzės galėjo būti skirtingos, yra nepagrįsta.

Paaiškiname, kad už brandos egzaminų vykdymą, centrų aprūpinimą reikiamomis priemonėmis atsakingos savivaldybių administracijos. Taip pat informuojame, kad dauguma kompaktinių diskų, skirtų egzamino klausymo daliai vykdyti, pasibaigus egzaminui liko egzaminų vykdymo centruose, tad galima į juos kreiptis ir paprašyti perklausyti egzamino metu naudotus įrašus.

 
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai