Naujienos 
 
 
 
2016-01-15 10:06:06
 

2016 m. sausio 12 d. Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ vyko Nacionalinio egzaminų centro surengta tiesioginė vaizdo transliacija „2016 metų užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino aktualių naujienų pristatymas“.

 
Placiau
 
 
2016-01-15 08:54:58
 

Teikiame svarstymui Mokinių pasiekimų tyrimų vykdymo tvarkos aprašo ir Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (diagnostinio vertinimo ir standartizuotų testų) tvarkos aprašo projektus. Mokinių pasiekimų tyrimų vykdymo tvarkos aprašo paskirtis –    apibrėžti mokinių pasiekimų tyrimų tikslus, uždavinius, organizavimą, vykdymą, vykdytojus, surinktos informacijos panaudojimą. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo tvarkos aprašas (diagnostinio vertinimo ir standartizuotų testų) reglamentuoja mokinių pasiekimų patikrinimus pradinio ir pagrindinio ugdymo pakopose, išskyrus pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, kurių visuma, kartu su atitinkamomis duomenų apdorojimo ir informavimo priemonėmis, vadinama Nacionaliniu mokinių pasiekimų patikrinimu. Pastabas iki 2016 m. sausio 29 d. prašome teiki el. p.: centras@nec.lt ir egle.melnike@nec.lt

 
Placiau
 
 
2016-01-14 16:16:18
 

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2 punkte apibrėžta: „Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.“

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2016 metais, po sausio 15 dienos galės  teikti prašymus savivaldybės, kurioje gyvena, administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui.


 

 
Placiau
 
 
2016-01-14 15:42:42
 

Informuojame, kad duomenų perdavimo sistemoje KELTAS skelbiami lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos temų pavyzdžiai ir rekomendacijos, kaip sudaryti minėtas temas.

Atkreipiame dėmesį, kad įskaita vyksta kovo 15 – balandžio 22 dienomis mokyklos vadovo nustatyta tvarka.

 
 
 
2016-01-14 08:56:59
 

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 35 punkte numatyta, kad iki einamųjų metų vasario 24 d. galima koreguoti egzaminų programas. 2016 m. sausio 7 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-9 pakoreguotos istorijos ir geografijos, informacinių technologijų ir fizikos brandos egzaminų programos.

 

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai