Naujienos 
 
 
 
2009-01-23 14:44:15
 

Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius pasirašė įsakymus dėl lietuvių kalbos (gimtosios), fizikos ir chemijos brandos egzaminų programų pakeitimų.

Atsižvelgus į praėjusią brandos egzaminų sesiją ir pateiktas rekomendacijas, 2009 metų lietuvių kalbos (gimtosios) egzaminų  programoje  nurodoma, kad egzamino įvertinimą sudarys abiejų dalių – teksto suvokimo ir teksto rašymo dalies įvertinimų suma. Anksčiau viso darbo įvertinimą „0“ lėmė bent vienos egzamino dalies įvertinimas „0“.

Rašinys galės būti įvertinamas nuliu taškų, jeigu rašymo užduotis nebus atlikta, samprotavimo rašinys arba literatūrinis rašinys bus parašytas kita, nei nurodyta, tema, jei bus interpretuojamas kitas, nei nurodyta, tekstas.

2009 metų lietuvių kalbos (gimtosios) egzaminų programoje atsisakyta nustatyti išankstinę išlaikymo ribą (kad išlaikytų mokyklinį brandos egzaminą, mokinys turėjo surinkti ne mažiau kaip 25 proc. galimų surinkti taškų, valstybinį – ne mažiau kaip 30 proc. galimų taškų).

Programoje nurodyta mažiausia brandos egzamino rašymo dalies teksto apimtis: mokyklinio brandos egzamino – 350 žodžių, valstybinio brandos egzamino – 400 žodžių.

Atsižvelgus į mokytojų pageidavimus, patikslinti tikrinamų gebėjimų ir rašymo kriterijų aprašai.

Keičiasi fizikos ir chemijos valstybinių brandos egzaminų struktūra. Į chemijos egzaminą, kaip ir fizikos, šiemet įvedama nauja trumpojo atsakymo dalis, kurioje galimas atsakymas yra skaičius arba raidė. Fizikos ir chemijos valstybinių brandos egzaminų užduočių atsakymai rašomi į sprendimų ir atsakymų A3 formato lapą.

Mokykliniai fizikos ir chemijos brandos egzaminai nesikeičia.

Šiemet bus svarstoma galimybė panašius struktūrinius patobulinimus ateityje įvesti ir į biologijos brandos egzaminą.

 
 
 
2009-01-21 15:47:55
 

Duomenų perdavimo sistemoje KELTAS skelbiamos 2008 m. pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų užduotys ir jų vertinimo instrukcijos. Šios užduotys ir instrukcijos nuo vasario 2 dienos bus skelbiamos Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje.

 
 
 
2009-01-16 08:37:31
 

2008 metų gruodžio 30 d. švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius patvirtino naujos redakcijos Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir Kalbų įskaitų nuostatus. Kaip ir praėjusiais metais, Tvarkos apraše numatyta, kad  brandos atestatui gauti mokiniai ir buvę mokiniai privalės  išlaikyti tris brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir dar dviejų savo individualaus ugdymo plano pasirinktus dalykų brandos egzaminus. Iš viso kandidatas galės laikyti ne daugiau kaip 6 egzaminus. Kandidatai egzamino tipą gali rinktis laisvai. 2009 metais neišlaikiusieji valstybinio brandos egzamino pagrindinės sesijos metu, galės laikyti atitinkamo dalyko mokyklinį brandos egzaminą per pakartotinę sesiją.

 
Placiau
 
 
2009-01-15 16:06:11
 

Informuojame, kad sausio 15 d. duomenų perdavimo sistemoje KELTAS prasideda 2009 m. VBE kandidatų darbų vertintojų registracija, kuri vyks iki vasario 12 d.

 
 
 
2009-01-14 14:19:34
 

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2009 metais pagrindinės sesijos metu, po sausio 15 d. galės  teikti prašymus savivaldybės, kurioje gyvena, administracijos direktoriaus  paskirtos bazinės mokyklos direktoriui. Atkreipiame dėmesį, kad eksternai, pageidaujantys egzaminus laikyti pagrindinėje sesijoje, prašymus turi pateikti iki vasario 27 dienos, o  ketinantys juos laikyti pakartotinėje sesijoje - kovo 2 - gegužės 15 dienomis. Pateikdamas prašymą bazinės mokyklos direktoriui eksternas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,  vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą; Švietimo ir mokslo ministerijos raštą dėl užsienyje įgyto išsilavinimo/kvalifikacijos pripažinimo arba patvirtintą jo kopiją.

Eksternas – asmuo, turintis brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos baigimo diplomą, Švietimo ir mokslo ministerijos raštą dėl užsienyje įgyto išsilavinimo/kvalifikacijos pripažinimo ir pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Primename, kad pakartotinės sesijos metu brandos egzaminus bazinėse mokyklose laikys ir mokiniai, kuriems dėl pateisinamų priežasčių egzaminai bus atidėti, neišlaikę egzamino pagrindinėje sesijoje ir eksternai, įsiregistravę egzaminus laikyti pakartotinėje sesijoje.

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai