Naujienos 
 
 
 
2009-04-17 08:10:30
 

Primename, kad balandžio 20 dieną 15–20 val. būsimiems  brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo konsultantams MOODLE aplinkoje organizuojama įskaita. Neturintiems galimybių užduočių atlikti šioje aplinkoje, užduotys tą pačią dieną 15 val. bus perduodamos į mokyklas duomenų perdavimo sistema KELTAS.

Konsultantai, neatlikę užduočių balandžio 20 dieną, turės galimybę jas atlikti balandžio 21 dieną 18–23 val.

 
 
 
2009-04-16 11:58:08
 

Skelbiame lietuvių kalbos (gimtosios) VBE ir MBE rašymo vertinimo kriterijus. Kaip ir buvo nutarta, šiais metais brandos egzaminų kandidatų darbai bus vertinami pagal pernykščius vertinimo kriterijus, šiek tiek koreguotus dėl Lietuvių gimtosios kalbos brandos egzaminų programos pakitimų.

 
 
 
2009-04-16 10:23:53
 

Balandžio 15-16 d. Lietuvos mokyklose vyksta lietuvių kalbos (gimtosios ir valstybinės) įskaita, kurią laiko 48,5 tūkst. abiturientų. 

Balandžio 21-22 d. vyks užsienio kalbų, o balandžio 23-24 d. gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) kalbos įskaitos.

Kalbos įskaita – tai lietuvių kalbos (gimtosios), lietuvių kalbos (valstybinės), gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) ir užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) sakytinės komunikacijos pasiekimų patikrinimas baigiant dalyko vidurinio ugdymo programą.

“Tai neatsiejama mokymosi proceso dalis, kuri svarbi mokiniui pasitikrinti savo gebėjimus ir žinias ruošiantis brandos egzaminams”, - pažymėjo Nacionalinio egzaminų centro direktorė Danutė Šukienė.

 
Placiau
 
 
2009-04-14 11:09:33
 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO, KALBŲ ĮSKAITŲ NUOSTATŲ, PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO NUOSTATŲ IR MOKINIŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO ĮSKAITOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMAS

 
 
 
2009-04-09 17:00:00
 

Chemijos, fizikos, informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų užduotys yra atliekamos sprendimų ir atsakymų lapuose. Atsižvelgiant į mokinių ir mokytojų siūlymus, šiais metais numatyta, kad kandidatui suklydus atliekant fizikos ir chemijos VBE I dalies užduotis, informacinių technologijų VBE testą, yra galimybė taisyti pasirinktus atsakymus. Kandidatui nereikės braukti pasirinkto atsakymo I dalyje (teste), o apačioje esančiuose pataisymų langeliuose reikės įrašyti klausimo, kurio atsakymą taiso, numerį bei teisingą atsakymą. Šią užduoties dalį vertina kompiuterinė programa, todėl, esant dviem atsakymams į tą patį klausimą, įskaitomas pataisymų langeliuose nurodytas atsakymas.

Pateikiame chemijos, fizikos ir informacinių technologijų VBE užduočių sprendimų ir atsakymų lapų pavyzdžius.

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai