Naujienos 
 
 
 
2009-10-08 12:27:14
 

Nacionalinis egzaminų centras 2009 m. birželio mėnesį paskelbė svarstyti 2010 m. brandos egzaminų  tvarkaraščio projektą.

Egzaminų tvarkaraštis rengtas atsižvelgiant Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tobulinimo 2008-2012 metais priemonių plano nuostatas, 2009 – 2011 m. bendruosius ugdymo planus, kuriuose nurodyta, kad 6-9,11 klasėms ugdymo procesas baigiamas birželio 11d., o 1-4, 10, 12 klasėms – gegužės 28 d.

Atsižvelgdamas į įvairias dėl 2010 metų tvarkaraščio projekto pareikštas nuomones, pastabas ir pasiūlymus, Nacionalinis egzaminų centras koregavo skelbtąjį ir parengė 2 tvarkaraščių  projektus. Siūlome susipažinti.

Atkreipiame dėmesį, kad 2010 m. nebus organizuojami mokykliniai brandos  egzaminai (išskyrus lietuvių kalbos) tų dalykų, kurie turi valstybinių brandos egzaminų atitikmenis.  Kaip ir 2009 m., daugiausia 2010 m. mokiniai galės laikyti 6, o mažiausia 2 brandos egzaminus (lietuvių kalba - privalomas ir dar vienas pasirenkamas). 2010 m. pakartotinė brandos egzaminų sesija planuojama tiems kandidatams, kurie dėl rimtų priežasčių negalės dalyvauti pagrindinės sesijos brandos egzaminuose, eksternams, namuose mokytiems ir įkalinimo įstaigoje registruotiems (valstybiniai). 2010 m. ir išlaikyto, ir neišlaikyto egzamino perlaikyti nebus galima, išskyrus lietuvių kalbą.

Projektas 1 | Projektas 2

 
 
 
2009-10-05 11:40:21
 

Gerbiami Kolegos,

sveikindami Jus Tarptautinės mokytojų dienos proga, linkime kūrybinio džiaugsmo, sėkmės mokant ir mokantis, vaikštant ir kitus vedžiojant pažinimo keliais.

 
 
 
2009-09-16 14:24:59
 

Kviečiame dalyvauti projekto „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ veikloje.

 
 
 
2009-09-15 15:05:48
 

Tarptautinio mokymo ir mokymosi tyrimo TALIS 2008 ataskaita jau įdėta į musų svetainę.

 
 
 
2009-09-10 08:15:36
 

Pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą (2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1568) Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tobulinimo 2008–2012 metais Priemonių planą, į 2010 metais organizuojamų brandos egzaminų tvarkaraštį įtraukiamas technologijų mokyklinis brandos egzaminas.

Technologijų mokyklinio brandos egzamino programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu.

2009 m. spalio 6 d. 10.00 val. buvusio Švietimo plėtotės centro (M. Katkaus g. 44, Vilnius) salėje organizuojamas technologijų mokyklinio brandos egzamino seminaras skirtas technologijų ir profesijos mokytojams.

Pageidaujančius dalyvauti seminare-konsultacijoje, prašytume užpildyti registracijos formą ir iki rugsėjo 24 d. išsiųsti el. paštu laura@nec.lt.

Dalyvių skaičius bus ribojamas. Jūsų dalyvavimą patvirtinsime iki spalio 1 d.

 

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai