Naujienos 
 
 
 
2009-09-16 14:24:59
 

Kviečiame dalyvauti projekto „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ veikloje.

 
 
 
2009-09-15 15:05:48
 

Tarptautinio mokymo ir mokymosi tyrimo TALIS 2008 ataskaita jau įdėta į musų svetainę.

 
 
 
2009-09-10 08:15:36
 

Pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą (2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1568) Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tobulinimo 2008–2012 metais Priemonių planą, į 2010 metais organizuojamų brandos egzaminų tvarkaraštį įtraukiamas technologijų mokyklinis brandos egzaminas.

Technologijų mokyklinio brandos egzamino programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu.

2009 m. spalio 6 d. 10.00 val. buvusio Švietimo plėtotės centro (M. Katkaus g. 44, Vilnius) salėje organizuojamas technologijų mokyklinio brandos egzamino seminaras skirtas technologijų ir profesijos mokytojams.

Pageidaujančius dalyvauti seminare-konsultacijoje, prašytume užpildyti registracijos formą ir iki rugsėjo 24 d. išsiųsti el. paštu laura@nec.lt.

Dalyvių skaičius bus ribojamas. Jūsų dalyvavimą patvirtinsime iki spalio 1 d.

 

 
 
 
2009-09-09 13:26:38
 

Atsižvelgiant į Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tobulinimo 2008–2012 m. priemonių planą, 2010 m. numatoma neorganizuoti tų pasirenkamųjų mokomųjų dalykų (matematikos, istorijos, biologijos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, užsienio kalbų) mokyklinių brandos egzaminų, kurie turi valstybinių brandos egzaminų atitikmenis. Privalomas lietuvių (gimtosios ir valstybinės) kalbos brandos egzaminas bus mokyklinis ir valstybinis.

Taip pat bus organizuojami mokykliniai gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), geografijos, dailės, muzikos, muzikologijos egzaminai ir naujas technologijų mokyklinis egzaminas.
 

 
Placiau
 
 
2009-09-04 12:20:42
 

Primename, kad Švietimo ir mokslo ministerijai pritarus Nacionalinis egzaminų centras birželio mėnesį paskelbė svarstyti 2010 m. brandos egzaminų ir PUPP tvarkaraščių projektą.

Pagal 2009 – 2011 m. bendrojo ugdymo planus 6–11 klasėms pamokos baigiasi birželio 11 d., todėl siūloma brandos egzaminų pagrindinę sesiją pradėti birželio 7 d., o baigti – birželio 30 d.; pakartotinę sesiją pradėti liepos 1 d., o baigti liepos 14 d.

Tvarkaraštis rengtas remiantis 2008 m. gegužės 30 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-1568 patvirtintu Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tobulinimo 2008-2012 metais priemonių planu, tad jame nemažai naujovių.

Dėkojame tiems, kurie savo siūlymus ar nuomones jau pateikėte. Iki rugsėjo 11 dienos dar laukiame naujų siūlymų ar pastabų el. paštu centras@nec.lt.

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai