Naujienos 
 
 
 
2013-01-23 15:13:28
 

2013 metais mokomųjų dalykų valstybinių brandos egzaminų užduotys yra rengiamos pagal atnaujintas ir 2011 metų liepos 1 dienos švietimo ir mokslo ministro įsakymu (Nr. V-1197) patvirtintas Egzaminų programas.

Vadovaudamiesi šiomis programomis parengėme pavyzdines užduotis, jų atsakymų lapus ir užduočių vertinimo instrukcijas.


 
Placiau
 
 
2013-01-23 09:00:16
 

Atkreipiame dėmesį, kad nuo sausio 15 d. savivaldybių administracijų direktorių paskirtos bazinės mokyklos priima eksternų prašymus laikyti dalykų brandos egzaminus. Eksternai, t. y. asmenys, anksčiau įgiję vidurinį išsilavinimą, bet planuojantys 2013 m. laikyti brandos egzaminus, iki kovo 7 dienos gali teikti prašymus savivaldybės, kurioje gyvena, administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir pasirinktus egzaminus laikyti per pagrindinę sesiją.

 

 
Placiau
 
 
2013-01-22 16:17:37
 

Pratęsiama registracija į projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“ organizuojamus testų užduočių rengėjų mokymus – paraiškas galima teikti iki 2013 m. vasario 8 d.  Mokymų dalyvių sąrašai bus paskelbti 2013 m. vasario 15 d. Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje.

 

 
Placiau
 
 
2013-01-18 11:48:09
 

Vadovaujantis Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintos lietuvių kalbos (gimtosios), gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) dalies žodžiu (viešojo kalbėjimo) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo potemės.

Primename, kad lietuvių kalbos (gimtosios) ir gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) dalies žodžiu pasiekimų patikrinimas vyks vasario 11–balandžio 26 dienomis ugdymo proceso metu.

Mokiniai ir buvę mokiniai renkasi kalbėjimo potemę iš Nacionalinio egzaminų centro skelbiamų arba suformuluoja patys, padedami mokytojo, po to kaupia reikalingą medžiagą iš įvairių šaltinių ir rengiasi viešajam kalbėjimui. Mokytojas su mokiniu ar buvusiu mokiniu numato viešojo kalbėjimo atsiskaitymo laiką per dalyko pamokas arba kitu metu (konferencijoje, minėjime ar kitame renginyje). Mokinys ar buvęs mokinys, pasitaręs su mokytoju, gali rinktis atsiskaitymo formą – pranešimą, prezentaciją.

 
 
Placiau
 
 
2013-01-17 14:27:42
 

Informuojame, kad sausio 17 – vasario 19 dienomis vyks VBE kandidatų darbų vertintojų registracija duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.

Sudarinėjant 2013 metų VBE kandidatų darbų vertinimo komisijas, reikės  informacijos, kurie mokyklos mokytojai sutinka dirbti VBE kandidatų darbų vertintojais 2013 metais.

Prašome būsimus vertintojus suderinus su savo mokyklos vadovu registruotis per asmenį, mokykloje atsakingą už duomenų perdavimo sistemą KELTAS.

Šiais metais kviečiame registruotis ir naujus biologijos, fizikos, geografijos, informacinių technologijų, istorijos, matematikos, chemijos VBE kandidatų darbų vertintojus. Jiems kovo mėnesį planuojame vienos dienos 8 akademinių valandų mokymus Vilniuje. Detalesnė informacija nuolat bus teikiama duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.

Primename, kad dalykų valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo komisijos Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus įsakymu turi būti patvirtintos iki balandžio 30 dienos. Pasibaigus registracijai į vertinimo komisijas atrinkti vertintojai apie tai ir visą reikiamą informaciją gaus duomenų perdavimo sistemoje KELTAS. 

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai