Naujienos 
 
 
 
2014-06-09 11:40:20
 

Šiandien bendrojo ugdymo mokyklų visi dešimtos (gimnazijų antros) klasės mokiniai dalyvauja lietuvių kalbos (gimtosios) ir lietuvių kalbos (valstybinės) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, atlikdami užduotis raštu.

Šių pasiekimų patikrinimų rezultatai, susumavus dalies žodžiu ir dalies raštu mokinio gautus taškus, vadovaujantis Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 77 punktu, bus paskelbti po 9 darbo dienų – birželio 20 dieną.

 
 
 
2014-06-06 14:16:51
 

Birželio 10 d. vyks istorijos valstybinis brandos egzaminas. Egzaminą laikyti rinkosi 15 268 kandidatai. Šis egzaminas bus vykdomas 150-yje Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose.

Siūlome susipažinti su istorijos valstybinio brandos egzamino vykdymo reikalavimais. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai

 
 
 
2014-06-06 08:25:34
 

Nacionalinio egzaminų centro direktorės įsakymu užsienio kalbos (prancūzų), užsienio kalbos (rusų) ir užsienio kalbos (vokiečių) valstybinių brandos egzaminų (VBE) rezultatų skelbimo data nustatyta 2014 m. birželio 6 diena.
Visų trijų užsienio kalbų brandos egzaminų užduotyse buvo 100 taškų, kuriuos mokiniai galėjo surinkti atlikę klausymo, skaitymo ir rašymo užduotis.
Pagal valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatus, egzaminų išlaikymo riba yra 16 procentų visų galimų surinkti VBE užduoties taškų. VBE išlaikymo šimtu balų ribos skaitinė reikšmė yra lygi 93 procentams visų galimų surinkti VBE užduoties taškų.
Užsienio kalbos (prancūzų) valstybinį brandos egzaminą, kuriame dalyvavo 47 kandidatai iš 52 užsiregistravusiųjų, išlaikė visi. 100 balų įvertinimą gavo vienas mokinys.
Užsienio kalbos (rusų) valstybinį brandos egzaminą išlaikė 99,6 procentai kandidatų. Ankstesniais metais (2011–2013) užsienio kalbos (rusų) VBE išlaikiusių kandidatų procentas buvo taip pat vienas aukščiausių – apie 99 procentus. Iš 2625 užsiregistravusiųjų į šį egzaminą, jame dalyvavo 2343 kandidatai. 100 balų įvertinimą gavo 95 mokiniai.
Užsienio kalbos (vokiečių) valstybinį brandos egzaminą išlaikė 98,3 procentai kandidatų. Šiame egzamine dalyvavo 118 kandidatų, nors į egzaminą kovo mėnesį registravosi 185 kandidatai. 100 balų įvertinimą gavo vienas mokinys.
Mokiniai turi galimybę internetu pamatyti valstybinių brandos egzaminų darbų įvertinimo rezultatus. Prisijungti prie rezultatų skelbimo sistemos nuo užsienio kalbos (prancūzų), užsienio kalbos (rusų), užsienio kalbos (vokiečių) valstybinių brandos egzaminų rezultatų skelbimo dienos galima adresu http://rezultatai.nec.lt per Elektroninės valdžios vartų portalą arba iš duomenų tvarkytojo (mokyklos) gautu kandidato kodu ir vienkartiniu slaptažodžiu, kurį privaloma pasikeisti prisijungus pirmą kartą.

 
 
 
2014-06-05 10:15:33
 

Birželio 9 d. vyks chemijos valstybinis brandos egzaminas. Egzaminą laikyti rinkosi 3 259 kandidatai. Šis egzaminas bus vykdomas 56-iuose Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose.
Siūlome susipažinti su chemijos valstybinio brandos egzamino vykdymo reikalavimais. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai.

 
 
 
2014-06-04 15:16:52
 

Du mokykliniai brandos egzaminai – menų ir technologijų – yra vykdomi tik ugdymo procese. Technologijų mokyklinis brandos egzaminas yra vienas populiariausių (jį pasirinko 9506 kandidatai) ir jis vyko jau penktus metus. Egzamine dalyvavo 8381 kandidatas, iš jų egzaminą išlaikė 99,6 procentai kandidatų. Aukščiausią egzamino įvertinimą – 10 balų – gavo 24 procentai egzaminą laikiusių kandidatų. Lyginant 2010–1014 metų egzamino duomenis, matyti, kad kandidatų, kurie renkasi laikyti šį egzaminą, skaičius auga, egzaminą išlaikiusių ir pasiekusių maksimalų rezultatą procentai nesikeičia.
Menų mokyklinį brandos egzaminą šiemet pasirinko 2984 kandidatai. Daugiausia kandidatų dalyvavo dailės (1780), muzikos ir kompiuterinių muzikos technologijų (223) krypčių egzamine. Kiti kandidatai galėjo atskleisti savo kompetencijas filmų kūrimo, fotografijos, grafinio dizaino, šokio, teatro dalykuose. Egzaminą taip pat išlaikė 99,6 procentai kandidatų. Aukščiausią egzamino įvertinimą – 10 balų – gavo 47,3 procentai egzaminą laikiusių kandidatų.
Pasibaigus menų ir technologijų mokykliniams brandos egzaminams, jų vykdymo, vertinimo ir rezultatų klausimai jau aptarti organizuotuose apibendrinamuosiuose seminaruose. Seminarų dalyviams – bendrojo ugdymo mokyklų vidurinio ugdymo (11–12 klasių ar III–IV gimnazijos klasių) technologijų ir menų skirtingų krypčių mokytojams – buvo pristatytas brandos darbo programos projektas.

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai