Naujienos 
 
 
 
2013-06-10 14:27:31
 

2013 metų birželio 12 d. vyks biologijos valstybinis brandos egzaminas. Egzaminą laikyti rinkosi 8 499 kandidatai. Šis egzaminas bus vykdomas 96-uose Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose.

Egzamino užduotis parengta pagal 2011 metų liepos 1 dienos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymų V-1197 patvirtintą egzamino programą.

Siūlome susipažinti su biologijos valstybinio brandos egzamino vykdymo reikalavimais. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai.

 
Placiau
 
 
2013-06-10 14:21:35
 

2013 metų birželio 11 dieną vyks gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų) mokyklinių brandos egzaminų II ir III dalys ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (dalis raštu).

Gimtosios kalbos (baltarusių) mokyklinį brandos egzaminą registravosi laikyti devyni kandidatai, gimtosios kalbos (lenkų) mokyklinį brandos egzaminą rinkosi laikyti 1081 kandidatas ir gimtosios kalbos (rusų) mokyklinį brandos egzaminą registravosi laikyti 590 kandidatų. Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų) mokykliniai brandos egzaminai susideda iš trijų privalomų dalių: I dalis – kalbėjimas, kuri vyko ugdymo procese (balandžio 1 – gegužės 17 dienomis), II dalis – teksto suvokimas, III dalis – teksto kūrimas. Egzamino II ir III dalių trukmė – 4 valandos.

Baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių gimtųjų kalbų brandos egzamino programos 15 punkte nurodyta, kad preliminari gimtosios kalbos (baltarusių), gimtosios kalbos (lenkų) ir gimtosios kalbos (rusų) mokyklinio brandos egzaminų išlaikymo riba taškais sudaro 25 proc. bendrojo kurso klausimų taškų sumos egzamino užduotyje. Mokyklinio brandos egzamino įvertinimas – pažymys – parašomas pagal taškų ir pažymių atitikmenų lentelę, kurią įsakymu tvirtins Nacionalinio egzaminų centro direktorius po 9 darbo dienų, skirtų kandidatų darbų vertinimui.

Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dalį raštu sudaro rašymo ir teksto suvokimo ir literatūros žinių taikymo bei kalbos žinių taikymo užduotys. Pasiekimų patikrinimo trukmė – 4 val. 15 minučių. Tarp pirmos ir antros pasiekimų patikrinimo dalies yra 15 minučių pertrauka.

Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) pasiekimų patikrinimo rezultatai skelbiami per 10 darbo dienų nuo atitinkamo patikrinimo dalies raštu vykdymo dienos.

Siūlome susipažinti su gimtosios kalbos (baltarusių), gimtosios kalbos (lenkų) ir gimtosios kalbos (rusų) mokyklinių brandos egzaminų vykdymo reikalavimais. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai.

 
Placiau
 
 
2013-06-07 07:41:38
 

Šiandien bendrojo ugdymo mokyklų visi dešimtos (gimnazijų antros) klasės mokiniai dalyvauja lietuvių kalbos (gimtosios) ir lietuvių kalbos (valstybinės) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, atlikdami užduotis raštu.

Šių pasiekimų patikrinimų rezultatai, susumavus dalies žodžiu ir dalies raštu mokinio gautus taškus, bus paskelbti po 10 darbo dienų – birželio 21 dieną.

 

 
Placiau
 
 
2013-06-06 16:54:00
 

2013 metų birželio 10 d. vyks istorijos valstybinis brandos egzaminas. Egzaminą laikyti rinkosi 16 213 kandidatų. Šis egzaminas bus vykdomas 163-uose Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose.

Egzamino užduotis parengta pagal 2011 metų liepos 1 dienos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymų V-1197 patvirtintą egzamino programą. Atkreipiame dėmesį, kad egzamino trukmė – 3 valandos ir užduotyje bus pateikiamos užduotys parengtos pagal bendrąjį kursą (40 procentų) ir išplėstinį kursą (60 procentų).

Siūlome susipažinti su istorijos valstybinio brandos egzamino vykdymo reikalavimais. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai.

 
Placiau
 
 
2013-06-05 14:35:16
 

2013 metų birželio 6 dieną vyks muzikologijos mokyklinio brandos egzamino II dalis. Joje gali dalyvauti tik tie kandidatai, kurie išlaikė egzamino I dalį, t.y. už kūrybinę užduotį surinko ne mažiau kaip 35 proc. galimų taškų. II egzamino dalyje kandidatai turės atlikti muzikinės klausos testą, muzikos istorijos ir muzikos teorijos testą, o po 45 min. pertraukos – muzikinio mąstymo testą.

Egzaminas bus išlaikytas tik tada, kai ir už dalį raštu kandidatas bus surinkęs ne mažiau kaip 35 proc. galimų taškų.

Birželio 7 d. vyks geografijos valstybinis brandos egzaminas. Egzaminą laikyti rinkosi 4 772 kandidatai. Šis egzaminas bus vykdomas 65-uose Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose.

Siūlome susipažinti su geografijos valstybinio brandos egzamino ir muzikologijos II dalies mokyklinio brandos egzamino vykdymo reikalavimais. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai. 

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai