Naujienos 
 
 
 
2017-07-13 09:46:20
 

Informuojame, kad susipažinimą su valstybinių brandos egzaminų darbais reglamentuoja Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 (2016 m. gruodžio 27 d. redakcija). Su Aprašu kandidatai buvo supažindinti pasirašytinai. Apraše nurodyta, kad: „100. Valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbai saugomi centre šešis mėnesius po to, kai buvo patvirtinti visų kandidatų apeliacijų rezultatai. Per šį laikotarpį darbus kandidatams, pateikusiems prašymus Nacionalinio egzaminų centro direktoriui, galima dekoduoti ir parodyti.“ Taigi susipažinti su įvertintu darbu ar perklausyti garso įrašą galima per šešis mėnesius nuo liepos 19 dienos. Ketinančiųjų atvykti pamatyti savo darbų prašome iš anksto, bent prieš dvi darbo dienas, atsiųsti prašymus tam, kad koduoti darbai būtų surasti ir pateikti, ir turėti su savimi asmens dokumentą.

 

 
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai