Užsienio kalbos 
 
 

 

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino programa

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino programos priedas
 
2017 m. užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo dalies vykdymo instrukcija ir jos priedai: baldų išdėstymo vertinimo patalpoje planas ir kalbėjimo dienos grafikai

2017 m. užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino klausymo, skaitymo, rašymo dalių vykdymo instrukcija

Užsienio kalbos brandos egzamino mokinių pasiekimų lygių aprašas

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo užduočių vertinimo kriterijai

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino rašymo užduočių vertinimo kriterijai

 

DĖL TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMO IR ATITIKMENŲ VALSTYBINIŲ UŽSIENIO KALBŲ BRANDOS EGZAMINŲ ĮVERTINIMAMS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo 1 priedas

Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo 2 priedas

 

Reikalavimai užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo dalies metu naudojamiems mikrofonams

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo dalies vertintojų vaidmuo kalbėjimo dalies metu

2017 m. užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino užduočių techninė specifikacija

„2016 m. užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies aktualių naujienų pristatymas" tiesioginės vaizdo transliacijos įrašas

Atsakymai į tiesioginės vaizdo transliacijos „2016 m. užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies aktualių naujienų pristatymas" dalyvių klausimus

2016 metų užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dallies vykdymo ir vertinimo procedūros
 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai