Dokumentai 
 
 

DĖL TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMO IR ATITIKMENŲ VALSTYBINIŲ UŽSIENIO KALBŲ BRANDOS EGZAMINŲ ĮVERTINIMAMS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo 1 priedas

Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo 2 priedas

 

DĖL NACIONALINIO EGZAMINŲ CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-2558 „DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

DĖL 2017 METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIŲ PATVIRTINIMO

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. VASARIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-258 „DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, KALBŲ ĮSKAITŲ, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS,VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-2558 „DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 DĖL 2016 METŲ ĮSKAITOS, BRANDOS EGZAMINŲ IR PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠČIŲ PATVIRTINIMO

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 "DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR KALBŲ ĮSKAITŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO NACIONALINIAME CENTRE TAISYKLĖS


ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR KALBŲ ĮSKAITŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-2558 „DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2015 M. PUPP ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

NACIONALINIO MATEMATINIO IR GAMTAMOKSLINIO RAŠTINGUMO KONKURSO NUOSTATAI

REKOMENDACINIAI ĮKAINIAI UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ, PAKARTOTINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ

DĖL REKOMENDACINIŲ ĮKAINIŲ UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ, PAKARTOTINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ PATVIRTINIMO

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR KALBŲ ĮSKAITŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

DĖL MUZIKOLOGIJOS BRANDOS EGZAMINO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

MUZIKOLOGIJOS BRANDOS EGZAMINO PROGRAMA

     Muzikologijos brandos egzamino programos 1 priedas

     Muzikologijos brandos egzamino programos 2 priedas

UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ, PRANCŪZŲ, RUSŲ, VOKIEČIŲ) BRANDOS EGZAMINO PROGRAMA

     Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino programos priedas

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR KALBŲ ĮSKAITŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. VASARIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-258 „DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, KALBŲ ĮSKAITŲ, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-2558 „DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR KALBŲ ĮSKAITŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 DĖL PAKARTOTINIO PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠČIO
 

DĖL REKOMENDACINIŲ ĮKAINIŲ UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ, PAKARTOTINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ PATVIRTINIMO

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR KALBŲ ĮSKAITŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

DĖL VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KRITERINIO VERTINIMO NUOSTATŲ PAKEITIMŲ PATVIRTINIMO

DĖL KRITERINIO VERTINIMO PASIEKIMŲ LYGIŲ APRAŠŲ PATVIRTINIMO

VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KRITERINIO VERTINIMO NUOSTATAI

   1. priedas.LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO MOKINIŲ PASIEKIMŲ LYGIŲ APRAŠAS

   2. priedas. UŽSIENIO KALBOS BRANDOS EGZAMINO MOKINIŲ PASIEKIMŲ LYGIŲ APRAŠAS

   3. priedas. BIOLOGIJOS BRANDOS EGZAMINO MOKINIŲ PASIEKIMŲ LYGIŲ APRAŠAS

   4. priedas. CHEMIJOS BRANDOS EGZAMINO MOKINIŲ PASIEKIMŲ LYGIŲ APRAŠAS

   5. priedas. FIZIKOS BRANDOS EGZAMINO MOKINIŲ PASIEKIMŲ LYGIŲ APRAŠAS

   6. priedas. MATEMATIKOS BRANDOS EGZAMINO MOKINIŲ PASIEKIMŲ LYGIŲ APRAŠAS

   7. priedas. ISTORIJOS BRANDOS EGZAMINO MOKINIŲ PASIEKIMŲ LYGIŲ APRAŠAS

   8. priedas. GEOGRAFIJOS BRANDOS EGZAMINO MOKINIŲ PASIEKIMŲ LYGIŲ APRAŠAS
   
   9. priedas. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ BRANDOS EGZAMINO MOKINIŲ PASIEKIMŲ LYGIŲ APRAŠAS

   10. priedas. BRĖŽINYS SCHEMATIŠKAI ILIUSTRUOJANTIS PRIKLAUSOMYBĘ TARP MOKINIO SURINKTŲ EGZAMINO TAŠKŲ PROCENTINĖS DALIES IR EGZAMINO ĮVERTINIMO BALAIS

    11. priedas. BRĖŽINYS SCHEMATIŠKAI ILIUSTRUOJANTIS RYŠĮ TARP MOKINIO SURINKTŲ VBE TAŠKŲ PROCENTINĖS DALIES IR EGZAMINO ĮVERTINIMO BALAIS

     12. priedas.  BRĖŽINYS SCHEMATIŠKAI ILIUSTRUOJANTIS RYŠĮ TARP MOKINIO SURINKTŲ VBE TAŠKŲ  PROCENTINĖS DALIES IR EGZAMINO ĮVERTINIMO BALAIS

 

DĖL LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJOS IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJOS PAKEITIMO

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR KALBŲ ĮSKAITŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2013 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

2013 m. KALBŲ ĮSKAITŲ NUOSTATAI

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO NR. V-1197 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ IR ĮSKAITŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

          Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) įskaitos programos 1 priedas 

          Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) įskaitos programos 2 priedas

          Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) įskaitos programos 3 priedas

          Menų brandos egzamino programos 1 priedas

          Menų brandos egzamino programos 2 priedas

          Menų brandos egzamino programos 3 priedas

          Menų brandos egzamino programos 4 priedas

          Menų brandos egzamino programos 5 priedas

          Menų brandos egzamino programos 6 priedas

          Menų brandos egzamino programos 7 priedas

         Technologijų brandos egzamino programos 1 priedas

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-2558 „DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

DĖL 2013 METŲ ĮSKAITŲ, BRANDOS EGZAMINŲ IR PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠČIŲ PATVIRTINIMO

PRAŠYMŲ DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ AR NEREGLAMENTUOTŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO ATVEJŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO, KALBŲ ĮSKAITŲ NUOSTATŲ, PAGRINDINIO UGDYMO
PASIEKIMŲ PATIKRINIMO NUOSTATŲ IR MOKINIŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO ĮSKAITOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO, KALBŲ ĮSKAITŲ NUOSTATŲ, PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO NUOSTATŲ IR MOKINIŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO ĮSKAITOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2011 METŲ BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

2011 METŲ KALBŲ ĮSKAITŲ NUOSTATAI

2011 METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO NUOSTATAI

DĖL 2011 METŲ KALBŲ IR MOKINIŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO ĮSKAITŲ, BRANDOS EGZAMINŲ IR PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠČIŲ PATVIRTINIMO

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2009 M. GEGUŽĖS 11 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-971 „DĖL REKOMENDACINIŲ ĮKAINIŲ UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, LIETUVIŲ KALBOS (GIMTOSIOS) VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO TEKSTO RAŠYMO DALIES IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ, PAKARTOTINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, KALBŲ ĮSKAITŲ, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ (VERTINIMO) PRITAIKYMO SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO, KALBŲ ĮSKAITŲ NUOSTATŲ, PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO NUOSTATŲ IR MOKINIŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO ĮSKAITOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

DĖL GEOGRAFIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

DĖL LIETUVIŲ GIMTOSIOS KALBOS PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO PROGRAMOS, LIETUVIŲ VALSTYBINĖS KALBOS PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO PROGRAMOS, BALTARUSIŲ, LENKŲ, VOKIEČIŲ GIMTŲJŲ KALBŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO PROGRAMOS IR MATEMATIKOS PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO


DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2003 M. LAPKRIČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1539 ,,DĖL ĮSKAITŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO


DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO, KALBŲ ĮSKAITŲ NUOSTATŲ, PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO NUOSTATŲ IR MOKINIŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO ĮSKAITOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO


DĖL 2010 METŲ KALBŲ IR MOKINIŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO ĮSKAITŲ, BRANDOS EGZAMINŲ IR PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠČIŲ PATVIRTINIMO


DĖL REKOMENDACINIŲ ĮKAINIŲ UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, LIETUVIŲ KALBOS (GIMTOSIOS) VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO TEKSTO RAŠYMO DALIES IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ, PAKARTOTINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ PATVIRTINIMO


DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007 M. VASARIO 7 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-184 „DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, KALBOS ĮSKAITOS, DALYKO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ (VERTINIMO) PRITAIKYMO SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO


PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO IR BRANDOS EGZAMINŲTOBULINIMO 2008 - 2012 METAIS PR IEMONIŲ PLANO 1 PRIEDAS PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO KAITOS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS


PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO IR BRANDOS EGZAMINŲTOBULINIMO 2008 - 2012 METAIS PR IEMONIŲ PLANO 2 PRIEDAS BRANDOS  EGZAMINŲ KAITOS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS


PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO IR BRANDOS EGZAMINŲ TOBULINIMO 2008–2012 METAIS PRIEMONIŲ PLANAS

 
PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, KALBOS ĮSKAITOS, DALYKO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ (VERTINIMO) PRITAIKYMO SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS TVARKOS APRAŠAS


DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, KALBOS ĮSKAITOS, DALYKO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ (VERTINIMO) PRITAIKYMO SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2009 m. BALANDŽIO 30 d. ĮSAKYMO Nr. ISAK-894 „DĖL NACIONALINIO EGZAMINŲ CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

DĖL NACIONALINIO EGZAMINŲ CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

DĖL NACIONALINIO EGZAMINŲ CENTRO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO


VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMAS
 
 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai